ES projektai

ES PROJEKTAI

 

Projektas: UAB „CIE LT Forge“ darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti Nr.09.4.3-ESFA-K-827-03-0005

CIE LT FORGE norint tinkamai vykdyti veiklą ir išlikti konkurencinga įmonę rinkoje, siekia investuoti į darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą. Teikiamo projekto įgyvendinamų veiklų metu bus stengiamasi orientuotis ne į standartinius darbuotojų mokymus, bet į unikalius, aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie ne tik pakels bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, bet ir paskatins darbuotojams suteikti aukštos kokybės mokymų Siekiant išlaikyti esamus darbuotojus bei pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų mūsų įmonėje yra būtina investuoti į jų žinias, tokiu būdu didinant darbuotojų motyvaciją. 

UAB „CIE LT Forge“ įgyvendina projektą „Terminio apdorojimo cecho šiluminės energijos atgavimo įrenginių įrengimas, siekiant atgautą šilumą panaudoti įmonės gamybos procesuose ir iš dalies apšildyt

UAB „CIE LT Forge“ įgyvendina projektą „Dūmų nutraukimo nuo karšto štampavimo įrenginių sistemos modernizavimas“. Projekto vykdymo metu, bendrovės kalvėje ir kalimo linijose, kuriose vyksta karšto štampavimo procesas, įrengiami dūmų nutraukimo ir filtravimo įrenginiai, skirti oro nutraukimui ir valymui nuo tepalo rūko ir kitų technologinio proceso metu susidarančių priemaišų.

UAB “CIE LT Forge” diegia priemones, mažinančias atliekų susidarymą