UAB „CIE LT Forge“ darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti


Projektas: UAB „CIE LT Forge“ darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti Nr.09.4.3-ESFA-K-827-03-0005

Projekto vykdytojas: UAB „CIE LT Forge“

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2019 m. rugpjūtis - 2021 m. spalis

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį UAB „CIE LT Forge“ darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį augimą ir gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios pramonės poreikių

Projekto veikla: UAB „CIE LT Forge“ darbuotojų formalusis profesinis mokymas ir praktinis mokymas pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti pagal 2 pameistrystės programas.

Diegiant naujas technologijas ir kuriant darbo vietas, reikia papildomų kompetencijų, būtina darbo jėgą kuo greičiau pritaikyti prie naujų pažangiųjų technologijų. Siekiant didinti gamybos sektoriaus konkurencingumą, būtina skatinti jį kurti didesnę pridėtinę vertę, o tam reikia kvalifikuotų darbuotojų, todėl būtina rūpintis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacinio lygio palaikymu, skatinti ir pačius darbdavius dalyvauti šioje veikloje.

Darbuotojams bus sudarytos sąlygos įgyti dalį kvalifikacijos, reikalingos gamybos operacijoms atlikti kokybiškai ir efektyviai. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo pabaigoje 149 darbuotojai įgys dalį kvalifikacijos ir pataps  aukštesnės kategorijos specialistais.

Projekto tikslinė grupė – UAB „CIE LT Forge“ darbuotojai: kalviai-štampuotojai, kalviai- štampuotojai lyderiai, programinio valdymo staklių operatoriai – lyderiai, suvirintojai-poliruotojai, plataus profilio staklininkai- lyderiai, dujas deginančių įrenginių operatoriai. 149 gamybos darbuotojai, kuriems bus sudarytos sąlygos įgauti dalį kvalifikacijos, reikalingos gamybos operacijas atlikti kokybiškai ir efektyviai.

Projekto vertė: 191 551,40 Eurų.

Projekto partneris: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA.

Projekto uždavinys: Apmokyti UAB „CIE LT Forge“ darbuotojus pameistrystės forma, skirtus kvalifikacijos daliai įgyti, užtikrinant gamybos operacijų ir produkcijos bei paslaugų pardavimo kokybę ir efektyvumą, gerinant šias veiklas atliekančių darbuotojų profesinę kvalifikaciją

Laukiami rezultatai:

  1. Dirbančiųjų, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, skaičius - 149

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:

Fizinis tęstinumas: pasibaigus finansinei paramai, projekto metu įgautos žinios bei įgyta dalis kvalifikacijos priklausys įmonės darbuotojams, kurie dirbdami įmonėje dalinasi jomis. Darbuotojams šiuo projektu buvo sudarytos sąlygos užtikrinti nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Veiklos rezultatų tęstinumas: mokymų metu įgautos žinios bei įgyta dalis kvalifikacijos bus naudojama įmonės gamybos procesų kokybei bei efektyvumui didinti. Darbuotojai galės, esant poreikiui, įmonėje mokyti žemesnio pareigybės lygio naujai priimtus darbuotojus ir tokiu būdu perduoti savo know-how.

Finansinis tęstinumas: tolimesni mokymai pameistrystės forma po projekto įgyvendinimo pabaigos bus finansuojami įmonės lėšomis.

 

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO.