UAB “CIE LT Forge” diegia eko-inovatyvias energetinio efektyvumo priemones


UAB „CIE LT Forge“ įgyvendina projektą „Terminio apdorojimo cecho šiluminės energijos atgavimo įrenginių įrengimas, siekiant atgautą šilumą panaudoti įmonės gamybos procesuose ir iš dalies apšildyti pakavimo cechą“. Projekto vykdymo metu, bendrovės terminio apdirbimo ceche (adresu: Stoties g. 12, Marijampolė) prie esamų dujinių metalo kaitinimo krosnių įrengiami ekonomaizeriai, kurių pagalba bus vykdomas iš krosnių išsiskiriančios šilumos panaudojimas (rekuperavimas), ją panaudojant gamybinėje veikloje. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, t.y.: sutaupoma daugiau nei 2,2 proc. gamtinių dujų, sumažintos oro teršalų (anglies monoksido ir dioksido bei azoto oksidų) emisijos.

Pagal projektą įsigyjamai įrangai yra suteikiama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) subsidija, sudaranti 49.106,28 Eur. Subsidija skirta pagal minėto fondo programos lėšų naudojimo 2014 metais patvirtintas finansavimo kryptis.

UAB „CIE LT Forge“ įgyvendindami šį projektą siekia vykdyti išteklius tausojančią ir švaresnę gamybą, vedančią prie žmogaus veiklos ir gamtos harmonijos.