Kalimo įrangos plovimo įrenginių įsigijimas, siekiant mažinti ūkinės veiklos atliekų susidarymą


UAB “CIE LT Forge” diegia priemones, mažinančias atliekų susidarymą

UAB „CIE LT Forge“ įgyvendina projektą „Kalimo įrangos plovimo įrenginių įsigijimas siekiant mažinti ūkinės veiklos atliekų susidarymą“. Projekto metu, diegiami ekologiški, automatizuoti kalimo įrangos plovimo įrenginiai, leidžiantys sumažinti atliekų (t.y., tepaliniu grafitu užteršto vandens) susidarymą. Įdiegus šią technologiją, kalimo įrangos plovimo proceso metu užterštas vanduo bus atskiriamas nuo įrangos ir paverčiamas į mašininę emulsiją, kuri surenkama į specialią talpą ir perduodama atliekų tvarkytojams. Projektu numatoma pasiekti itin aukštą aplinkosaugos efektą, nes susidarys tik apie 5 proc. mašininės emulsijos atliekų nuo buvusio tepaliniu grafitu užteršto vandens atliekų kiekio.

Pagal projektą įsigytiems kalimo įrangos plovimo įrenginiams yra suteikiama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) subsidija, sudaranti 16.296,00 Eur. Subsidija skirta pagal minėto fondo programos lėšų naudojimo 2014 metais patvirtintas finansavimo kryptis.

UAB „CIE LT Forge“ įgyvendindami šį projektą siekia vykdyti švaresnę gamybą, vedančią prie žmogaus veiklos ir gamtos harmonijos.