UAB “CIE LT Forge” diegia aplinkosaugines dūmų nutraukimo ir oro filtravimo technologijas


UAB „CIE LT Forge“ įgyvendina projektą „Dūmų nutraukimo nuo karšto štampavimo įrenginių sistemos modernizavimas“. Projekto vykdymo metu, bendrovės kalvėje ir kalimo linijose, kuriose vyksta karšto štampavimo procesas, įrengiami dūmų nutraukimo ir filtravimo įrenginiai, skirti oro nutraukimui ir valymui nuo tepalo rūko ir kitų technologinio proceso metu susidarančių priemaišų. Numatoma, kad dūmų nutraukimo ir oro filtravimo technologijos įdiegimas leis orą išvalyti apie 99 % minėtose technologinėse linijose ir tose gamybinėse patalpose. Taigi, projekto įgyvendinimas sąlygos mažesnę aplinkos oro taršą ir pagerintas bendrovės darbuotojų darbo sąlygas.

Pagal projektą įsigyjamiems dūmų nutraukimo ir oro filtravimo įrenginiams yra suteikiama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) subsidija, sudaranti 64.717,32 Eur. Subsidija skirta pagal minėto fondo programos lėšų naudojimo 2014 metais patvirtintas finansavimo kryptis.

UAB „CIE LT Forge“ šiuo projektu siekia vykdyti gamtinės aplinkos ir visuomenės aspektais darnią veiklą, užtikrindama maksimaliai išvalyto oro išleidimą į aplinką.