„Darbinių įgūdžių tobulinimas įmonėje UAB CIE LT FORGE“, 2016 liepa - 2019 liepa

2023 06 27

2016-08-22, Marijampolė

Darbinių įgūdžių tobulinimas įmonėje UAB CIE LT FORGE

UAB "CIE LT FORGE" įgyvendina projektą „Darbinių įgūdžių tobulinimas įmonėje UAB CIE LT FORGE”. Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

UAB „CIE LT FORGE“ priklauso įmonių grupei CIE Automotive. gamybinei grupei besispecializuojančiai aukštos pridėtinės vertės procesų valdyme, UAB „CIE LT FORGE“ yra socialiai atsakinga ir įsipareigojusi įmonė, kuri siekia suderinti sėkmingą nuolatinį vystymąsi su finansiniais, aplinkosaugos ir socialiniais tikslais veiklos teritorijoje, taip pat išsaugodama įmonės ilgalaikį konkurencingumą. Teikiant paslaugas nuolat kintančiai, tobulėjančiai ir konkurencingai augančiai automobilių pramonei yra gyvybiškai svarbu investuoti į mokslinius tyrimus ir naujovių diegimą bei darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą siekiant sustiprinti mūsų, kaip rinkos lyderio, pozicijas. Įvertinus darbo procesus bei darbuotojų poreikius buvo nustatyta, jog tolimesnės veiklos sėkmingumas tiesiogiai priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus kompetencijų didėjimo. Projekto tikslas – tobulinant darbuotojų kvalifikaciją žinias ir gebėjimus, skatinant tiesiogines užsienio investicijas.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 90.208,35 Eur.

Kontaktai: el. p. – rzalneraviciute@cieautomotive.com