Politikos

Sveikatos ir saugos politika

„CIE AUTOMOTIVE“, KAIP ETALONINIS DAUGELIO TECHNOLOGIJŲ TIEKĖJAS AUTOMOBILIŲ SEKTORIUJE IR VEIKIANTIS VISAME PASAULYJE, AIŠKIAI ĮSIPAREIGOJO DĖL:

 • SAUGIŲ IR SVEIKŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
 • ŽMONIŲ SVEIKATOS SKATINIMO

MES PRITARIAME JUNGTINIŲ TAUTŲ APIBRĖŽTIEMS DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAMS (DVT) MŪSŲ PAGRINDINIS PRIORITETAS YRA

 • ŽALOS PREVENCIJA IR SVEIKATOS STIPRINIMAS
 • SAUGOS INTEGRAVIMAS Į VISAS VEIKLOS SRITIS, UŽDUOTIS IR LYGIUS
 • DARBO RIZIKOS PREVENCIJOS ĮTRAUKIMAS Į STRATEGINĘ SRITĮ
 • SAUGA TURI BŪTI NEATSIEJAMA NUO VYKDOMOS VEIKLOS

MES LAIKOMĖS

 • TEISĖS AKTŲ
 • MŪSŲ AKCININKŲ NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ
 • BET KOKIŲ KITŲ REIKALAVIMŲ, KURIE PRIIMAMI KAIP SAVI

MES GARANTUOJAME ORGANIZACIJOS ŽMONIŲ IR VISŲ ĮMONIŲ, KURIOS TURI PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ DARBO CENTRŲ, SAUGĄ IR SVEIKATĄ

MES STEBIME TIEKIMO GRANDINĘ, UŽTIKRINDAMI, KAD TIEKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI BŪTŲ SUDERINTI SU MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAIS 

NUOLAT TOBULĖJAME GERINANT TOKIAS SRITIS KAIP:

 • SISTEMINGA PERŽIŪRA
 • VISO DARBUOTOJŲ KOLEKTYVO INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS IR DALYVAVIMAS
 • VISŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ MOKYMAS IR SAVIMONĖ

MES APIBRĖŽIAME TIKSLUS IR ĮVERTINAME SAVO REZULTATUS PAMATUOJAMAIS VEIKLOS RODIKLIAIS, TOKIAIS
KAIP:

 • DAŽNUMO RODIKLIS
 • SUNKUMO RODIKLIS
 • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ SKAIČIUS

MES EINAME Į PRIEKĮ TOBULUMO LINK

Aplinkosaugos politika

„CIE AUTOMOTIVE“, KAIP ETALONINIS DAUGELIO TECHNOLOGIJŲ TIEKĖJAS AUTOMOBILIŲ SEKTORIUJE IR VEIKIANTIS VISAME PASAULYJE, AIŠKIAI ĮSIPAREIGOJO DĖL:

 • TVARIOS PLĖTROS
 • KLIMATO KAITOS

MES PRITARIAME JUNGTINIŲ TAUTŲ APIBRĖŽTIEMS DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAMS (DVT)
MŪSŲ ABSOLIUTUS PRIORITETAS YRA

 • APLINKOS APSAUGA
 • ŽMONIŲ SVEIKATA
 • RACIONALUS GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

MES LAIKOMAMĖS

 • TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ
 • MŪSŲ AKCININKŲ NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ

MES STEBIME TIEKIMO GRANDINĘ,UŽTIKRINDAMI, KAD TIEKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI BŪTŲ SUDERINTI SU MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAIS

MES KURIAME GAMINIUS IR PROCESUS PAGAL EKODIZAINO KONCEPCIJAS, ORIENTUOTAS Į EFEKTYVUMĄ, SUTEIKDAMI REIKIAMUS IŠTEKLIUS

NUOLAT TOBULĖJAME GERINANT TOKIAS SRITIS KAIP:

 • PREVENCIJA IR IŠSAUGOJIMAS
  • RIZIKOS MAŽINIMAS
 • POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS (PROCESAI IR PRODUKTAI)
  • EFEKTYVUS GAMTOS IŠTEKLIŲ (VANDENS, ENERGIJOS, MEDŽIAGŲ ...) NAUDOJIMAS
  • ATLIEKŲ IR IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIO MAŽINIMAS (GHG)
  • MEDŽIAGŲ CIRKULIACIJA
 • ŽMONIŲ ĮSITRAUKIMAS „mes visi galime pagerinti aplinką“

MES APIBRĖŽIAME TIKSLUS IR ĮVERTINAME SAVO REZULTATUS PAMATUOJAMAIS VEIKLOS RODIKLIAIS, TOKIAIS KAIP:

 • ENERGIJOS VARTOJIMO
 • EFEKTYVUMAS
 • TERŠALŲ MAŽINIMAS
 • VANDENS SUVARTOJIMAS
 • ATLIEKŲ MAŽINIMAS

MES EINAME Į PRIEKĮ TOBULUMO LINK

Kokybės politika

„CIE AUTOMOTIVE“, KAIP ETALONINIS DAUGELIO TECHNOLOGIJŲ TIEKĖJAS AUTOMOBILIŲ SEKTORIUJE IR VEIKIANTIS VISAME PASAULYJE, AIŠKIAI ĮSIPAREIGOJO DĖL VISUOTINĖS KOKYBĖS IR TVARAUS VYSTYMOSI

 • KLIENTUI (VIDINIAM / IŠORINIAM) DUODAME TAI, KO JIEMS REIKIA , KADA IR KAIP JIEMS TO REIKIA
 • MES KURIAME PRIDĖTINĘ VERTĘ SAVO KLIENTAMS KIEKVIENOJE MŪSŲ VEIKLOJE

DIDŽIAUSIAS MŪSŲ PRIORITETAS YRA

 • MŪSŲ KLIENTŲ APSAUGA
 • INICIATYVA
 • „NULIS“ DEFEKTŲ
 • APTARNAVIMAS

MES LAIKOMĖS

 • TEISĖS AKTŲ
 • MŪSŲ KLIENTŲ REIKALAVIMŲ
 • MŪSŲ AKCININKŲ LŪKESČIŲ

MES STEBIME TIEKIMO GRANDINĘ, UŽTIKRINDAMI, KAD TIEKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI BŪTŲ SUDERINTI SU MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAIS

MES KURIAME GAMINIUS IR PROCESUS PAGAL EKODIZAINO KONCEPCIJAS, ORIENTUOTAS Į EFEKTYVUMĄ, SUTEIKDAMI REIKIAMUS IŠTEKLIUS

NUOLAT TOBULĖJAME GERINANT TOKIAS SRITIS KAIP:

 • PREVENCIJA
 • SISTEMINGA PERŽIŪRA
 • MOKYMAS IR KEITIMASIS ŽINIOMIS

MES APIBRĖŽIAME TIKSLUS IR ĮVERTINAME SAVO REZULTATUS PAMATUOJAMAIS VEIKLOS RODIKLIAIS, TOKIAIS KAIP:

 • PPM (vidaus ir išorės)
 • KLIENTŲ SKUNDAI
 • NEKOKYBIŠKOS PRODUKCIJOS KAŠTAI
 • UŽSAKYMŲ ĮVYKDYMAS

MES EINAME Į PRIEKĮ TOBULUMO LINK