Kokybė

CIE LT Forge atitinka didžiausių pasaulio automobilių, taip pat ir kitų gamintojų, reikalavimus. Aukščiausių kokybės reikalavimų laikomasi visoje gamybos linijoje, pradedant medžiagų pirkimu pas tiekėją ir baigiant savalaikiu produkcijos pristatymu klientui. Visos darbo vietos aprūpintos įvairiais atestuotais matavimo prietaisais, kad visame gamybos procese būtų galima išlaikyti aukščiausią gaminamos produkcijos kokybę.

Įmonėje naudojama Solid Works yra pilnai integruota CAD/CAM sistema. Programa naudojama kalimo štampų, technologinės įrangos konstravimui, kompiuteriu valdomų staklių programavimui, 3-D ir kitų modelių sudarymui. Sistema yra pilnai IGES (Initial Graphics Exchange Specification) suderinama ir įgalina efektyviai bendrauti su tiekėjais ir klientais grafiniam duomenų perdavimui. Solid Works sistema taip pat naudojama kurti reikalingą inžinerinę ir gamybinę dokumentaciją, braižyti gamybinius brėžinius ir diagramas.

CIE LT Forge sertifikuota pagal galiojančius reikalavimus, taikomus automobilių ir jų atsarginių dalių gamybos organizacijoms: