Aplinkos ir kokybės politika

Kokybės politika

Kokybė, aplinka ir darbo saugumas yra didžiausi mūsų prioritetai, todėl mes laikomės:

 • įstatymų ir klientų reikalavimų     
 • teikiame pirmenybę prevencijai     
 • visada siekiame nuolat tobulėti

Mums visiems rūpi ir visi dalyvaujame siekdami aiškių tikslų, tokių kaip:

 • NULIS DEFEKTŲ          
 • NULIS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
 • NULIS UŽTERŠTUMO

Aplinkos ir kokybės politika

 • CIE Automotive grupė yra verslas, turintis ateities viziją, paremtą darnaus vystymosi principais. Ji įsipareigojusi rūpintis aplinka visuose savo veiksmuose.
  Dirba taip, kad išlaikytų pusiausvyrą tarp pramoninės veiklos ir aplinkosaugos. Grupės įsipareigojimas sistemingai peržiūrėti gamybinius procesus leidžia užkirsti kelią arba sumažinti poveikį aplinkai. Be to,  žinios apie produkto procesus leidžia nuspręsti, kuriuos procesus norima tobulinti, kad sunaudotų mažiau žaliavų, energijos, vandens ir kitų gamybinių veiksnių.
 • CIE Automotive turi naujausią perdirbimo sistemą, kuri suteikia galimybę pakartotinai panaudoti likučius įmonės viduje. Pavyzdžiui – tūkstančiai aliuminio drožlių yra panaudojamos naujų detalių gamybai. Medžiagų perdirbimas yra grupės biokuro padalinio “alma mater”.
 • ​Vanduo taip pat yra labai svarbus resursas naudojamas produktams, kurių gamybai reikalinga labai aukšta temperatūra. CIE Automotive turi savo įrangą, naudojamą vandens apdorojimui ir perdirbimui visų tipų vandeniui taip sumažinant jo eikvojimą iki minimumo.